XV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego SOLO DUET 2022

ZASADY UCZESTNICTWA:
do dnia 24.04.2022 (włącznie, do godz. 24:00) dokonanie zgłoszenia wraz z załącznikami (karty, zgody rodo) za pomocą internetowego systemu zgłoszeń:
https://serwer1413343.home.pl/wdsf.../Bydgoszcz_20220507.php

(Po tym terminie o wszelkich zmianach proszę informować organizatora na bieżąco TELEFONICZNIE lub e-mailowo w celu weryfikacji list startowych)

do dnia 30.04.2022 przesłanie KSERO DOWODU WPŁATY i OPISANEJ MUZYKI WŁASNEJ na adres solo.duet.byd@gmail.com
listy z numerami startowymi i orientacyjny czas przebiegu imprezy zostaną przesłane po 01.05.2022 na podane adresy mailowe.

AKREDYTACJA ( pierwsze i każde kolejne wejście 40 zł). Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na podane konto:
(W DNIU ZAWODÓW WPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!)

STOWARZYSZENIE T.1 DANCE, UL. NOAKOWSKIEGO 4/40, 85-804 BYDGOSZCZ
NR KONTA:
M BANK o/BYDGOSZCZ 44 1140 2004 0000 3902 7676 2246
Z DOPISKIEM: ZESPÓŁ+ NAZWA KATEGORII ( 1F, SD - 7S, SD - 2D, itp.)

INFORMACJE OGÓLNE:

- turniej NIE JEST turniejem federacyjnym IDO, WADF ani INNYM podobnym, a regulamin jest priorytetem w rozstrzyganiu kwestii spornych,
turniej oceniać będzie niezależne i profesjonalne jury (żaden z nich nie przywozi swoich tancerzy) ocena jury jest ostateczna, a wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju,
- Panele sędziowskie złożone są odpowiednio z 3 lub 5 osób – w zależności od podziału parkietu
zawodnicy oceniani będą za pomocą nowoczesnego systemu skrutinerskiego Master Dance – Skyting 3D
- w turnieju biorą udział amatorskie zespoły działające przy szkołach tańca, klubach tanecznych, ogniskach, domach kultury, szkołach publicznych i prywatnych, przedszkolach, itp.
pytania, ewentualne zmiany rozbieżne z regulaminem należy kierować do organizatora-koordynatora p. RENATY PRUGAR
- każdy uczestnik powinien posiadać ze sobą legitymację szkolną w celu potwierdzenia wieku uczestnika (w sytuacji spornej)
- koszty związane z dojazdem i ubezpieczeniem pokrywa instytucja delegująca,
- jeden tancerz może należeć tylko do jednej formacji lub mini formacji w ramach tego samego stylu tańca
w przypadku niskiej frekwencji organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia poszczególnych kategorii, a w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń na odmowę przyjęcia zgłoszenia, nawet w terminie
- rejestracja i odbiór numerka startowego - godzinę przed rozpoczęciem danej kategorii-PATRZ PROGRAM TURNIEJU
- o PRZYNALEŻNOŚCI do danej kategorii WIEKOWEJ DECYDUJE w przypadku MINI FORMACJI I FORMACJI 60% zespołu, w przypadku DUETÓW STARSZY tancerz.
jury- ma prawo przenieść tancerza lub zespół do innej kategorii wiekowej lub konkursowej. może też zdyskwalifikować uczestnika i pozbawić go uczestnictwa w dalszej części konkursu jeśli będą ku temu podstawy (np. celowe zaniżenie wieku tancerza, niekulturalne zachowanie, itp.)
- GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji danego dnia ( mini formacji lub formacji ) wybranej przez JURY, dyplomy dla finalistów, puchary i medale (miejsca od I do III)
- scena dla tańczących 16 x 12 m, która w razie konieczności zostanie podzielona na dwa parkiety taneczne (dotyczy TYLKO solo i duetów w ramach tego samego stylu tańca i jednoczesnej muzyki organizatora), mini formacje i formacje prezentują się na całej przestrzeni tanecznej
- podczas turnieju zapewniamy opiekę medyczną, czynny będzie również punkt gastronomiczny
- bilety wstępu dla publiczności, gości, rodziców, dodatkowych opiekunów to koszt 25 zł dorośli i 10 zł ulgowy dla dzieci do 16 roku życia. (Jeden opiekun na 15 uczestników, instruktor wejście darmowe)

UCZESTNICY ZEZWALAJĄ ORGANIZATOROWI (POPRZEZ AKCEPTACJĘ UDZIAŁU W IMPREZIE) NA NIEODPŁATNIE ROZPOWSZECHNIANIE ICH WIZERUNKU W RAMACH PROMOCJI IMPREZY W RÓŻNYCH ŚRODKACH PRZEKAZU – PRASOWEGO, FILMOWEGO, RADIOWEGO, ELEKTRONICZNEGO.

KATEGORIE WIEKOWE
5-7 lat (roczniki 2017-2015)
8-10 lat (roczniki 2014-2012)
11-13 lat (roczniki 2011-2009)
14-16 lat (roczniki 2008-2006)
17 lat i powyżej (2005-itd)
30+ ( średnia wieku całej formacji pow 24 l)

KATEGORIE KONKURSOWE:

SOBOTA:

DISCO

SOLO DANCE 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17 i i pow. (muz.organizatora do 1.00)
DUETY DANCE 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat, 17 i powyżej (muz. organizatora do 1.00)
MINI-FORMACJE DEBIUTY do 11 lat, 12 lat i więcej (muz własnej do 2.00)
MINI-FORMACJE (3-7 os.) do 9 lat, 10-13 lat, 14 i pow. (muz. własna do 2.00)
FORMACJE DANCE I SHOW DEBIUTY do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 3.00)
FORMACJE (8-24 os.) DANCE I SHOW do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 i pow. (muz własnej do 3.00)

 

JAZZ:

SOLO (IMPROWIZACJA W STYLU LIRYCAL JAZZ)
5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17 i i powyżej (muz. organizatora do 1.15)

DUET (W STYLU LIRYCAL JAZZ)
5-8 lat, 9-12 lat, 13-16, 17 I powyżej (muz. organizatora do. 1.15)

W rundach eliminacyjnych w solówek i duetów zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych (dotyczy wszystkich kat. wiekowych – względy bezpieczeństwa), ale dopuszcza figury akrobatyczne w finale – jeśli zawodnicy prezentują się pojedynczo.
Solo i duety w stylu lirycal jazz prezentacje do muzyki organizatora – przykładowa muzyka do solo i duetu jazz lirycal zostanie podana w dyskusji wydarzenia

MINI-FORMACJE DEBIUTY (3-7 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 2.00)

MINI-FORMACJE (3-7 os.) do 9 lat, 10-13 lat, 14 i pow. (muz. własna do 2.00)

FORMACJE DEBIUTY (8-24 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 3.00)

FORMACJE (8-24 os.) do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 i pow. (muz. własna do 3.30)

 

WSPÓŁCZESNY

SOLO do 12 lat, 13 i powyżej (muz. własna do 1.00)

DUETY do 12 lat, 13 i powyżej (muz. własna do 1.15

MINI-FORMACJE DEBIUTY (3-7 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 2.00)

MINI FORMACJE (3-7 os.) do 9 lat, 10-13 lat, 14 i pow. (muz. własna do 2.30)

FORMACJE DEBIUTY (8-24 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej. (muz. własna do 3.00)

FORMACJE ( 6-24 os.) do 11 lat, 12-15 lat, 16 i pow. (muz. własna do 3.30)

 

LATINO OPEN
FORMACJE do 15 l, 16 i pow. OPEN (muz. własna do 3.00)

 

CHEERLEADERKI
FORMACJE OPEN
(muz. własna do 3.00)

 

INNE FORMY
inne formy tańca (w tym show dance) - wszystkie inne prezentacje niemieszczące się w kat. disco, show, hip-hop, jazz, współczesny - możliwość wykorzystania rekwizytów i scenografii itp.)

MINI-FORMACJE DEBIUTY do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 2.00)

MINI-FORMACJE (3-7 os.) do 9 lat, 10-13 lat, 14 i pow. (muz. własna do 2.30)

FORMACJE DEBIUTY do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 3.00)

FORMACJE (8-24 os.) do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 i pow. (muz. własnej do 3.50)

NIEDZIELA:

PRZEDSZKOLAKI

FORMACJE OPEN: 4-5 lat, 6-7 lat
(muz. własna do 2.30)

 

HIP-HOP

SOLO 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17 i i powyżej (muz. organizatora do 1.00)

DUETY 5-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat , 17 i powyżej (muz. organizatora do 1.00)

MINI-FORMACJE (3-7 os.) do 9 lat, 10-13 lat, 14 i pow. (muz. własna do 2.00)

MINI-FORMACJE DEBIUTY (3-7 os.)do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 2.00)

FORMACJE (8-24 os.) do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, 16 i pow. (muz własna do 3.30)

FORMACJE DEBIUTY (8-24 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 3.30)

 

DANCEHALL

SOLO do 11l, od 12 lat (muz. organizatora do 1.00)

DUETY do 11l, od 12 lat (mu. organizatora do 1.00)

MINI-FORMACJE DEBIUTY (3-7 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 2.00)

MINI-FORMACJE (3-7 os.) DO 11, 12 -15, 16 I powyżej (muz. własna do 2.00)

FORMACJE DEBIUTY (8-24 os.) do 11 lat, 12 lat i więcej (muz. własna do 3.30)

FORMACJE (8-24 os.) DO 11, 12 -15, 16 I powyżej (muz. własna do 3.30)

 

DOROŚLI 30+

FORMACJE OPEN (muz. do 3.00)